1 Điều kiện sử dụng
Trang web này có chứa hình ảnh và nhắm vào đối tượng người lớn chỉ văn bản. Để nhập bạn phải có tuổi hợp pháp được coi là ở nước họ cư trú.
2 Về chúng tôi
Cổng thông tin này web Desire-Vips.com, cung cấp cho người áp tải tàu hộ tống độc lập và cá nhân quảng cáo và dịch vụ qua điện thoại trực tuyến. Desire-vips.com lao động không giữ bất kỳ mối quan hệ với những người quảng cáo, Desire-vips.com là một cơ quan quảng cáo trên Internet mà chỉ đơn thuần là quảng cáo và tiếp thị từ xa trực tuyến, từ chối bất cứ trách nhiệm xuất phát từ các mối quan hệ đó có thể người thiết lập các thông báo với người dùng của các trang web cổng thông tin Desire-Vips.com.
Hình ảnh 3 trên web
Desire-Vips.com xác nhận rằng tất cả các bức ảnh và video của nữ người quảng cáo là có thật và hiện tại, những hình ảnh khác xuất hiện trên Web như thế nào thông tin nói chung, sử dụng hoàn toàn minh họa, những người xuất hiện trong hình ảnh họ chịu không liên quan đến các dịch vụ được cung cấp bởi các nhà quảng cáo cô gái.
4 Các nội dung trong một số ngôn ngữ
Chúng tôi lưu ý rằng trong văn bản có thể gây ra những hiểu lầm đặc biệt là trong các bản dịch trong một số ngôn ngữ, bạn dùng Desire-Vips cổng để vào các trang web từ ngôn ngữ bất kỳ giả định các khả năng sai sót có thể dẫn đến cách hiểu khác nhau về ngữ pháp nội dung văn bản.
Chính sách Cookie 5
Thông tin về việc sử dụng các tập tin cookie:
Cookies là những thông tin ngắn gọn được gửi và lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính của người sử dụng thông qua trình duyệt của bạn khi nó kết nối đến một trang web.

Cookie có thể được sử dụng để thu thập và lưu trữ dữ liệu người dùng trong khi kết nối để cung cấp các dịch vụ yêu cầu và thường không giữ (cookies) hoặc giữ lại các dữ liệu người dùng cho các dịch vụ khác trong tương lai có thể được lưu trữ vô thời hạn (cookie).

Cookie có thể được là chính mình hoặc người khác.

Có một số loại cookie:
cookie kỹ thuật để tạo điều kiện chuyển hướng người sử dụng và việc sử dụng các tùy chọn hoặc các dịch vụ khác nhau được cung cấp bởi các trang web để xác định phiên giao dịch, cho phép truy cập đến các khu vực nhất định, tạo điều kiện cho các đơn đặt hàng, mua sắm, điền vào các mẫu đơn, đăng ký, an ninh, tạo điều kiện chức năng (video , mạng xã hội ...).
Cookies tùy biến cho phép người dùng truy cập vào các dịch vụ theo sở thích của mình (ngôn ngữ, trình duyệt, cài đặt ...).
phân tích các tập tin cookie cho phép phân tích mang tính chất của hành vi của người sử dụng web và để đo lường hoạt động người dùng và hướng profiling để cải thiện trang web.
cookie quảng cáo cho phép người quản lý không gian quảng cáo trên web.
Cá nhân hóa các tập tin cookie quảng cáo cho phép người quản lý không gian quảng cáo trên trang web dựa trên thói quen duyệt web và hành vi người dùng, nơi mà bạn nhận được hồ sơ của bạn và cho phép bạn tùy chỉnh các quảng cáo hiển thị trên trình duyệt của người dùng.

* Desire-Vips chỉ sử dụng cookie kỹ thuật, tuỳ biến và phân tích, và bên thứ ba, mà trong trường hợp bất kỳ xử lý dữ liệu cá nhân hoặc thói quen duyệt web chụp cho mục đích quảng cáo.

Do đó, khi truy cập vào trang web của chúng tôi, theo Điều 22 của Luật các dịch vụ của xã hội thông tin, để điều trị phân tích các tập tin cookie, chúng tôi đã áp dụng cho sự đồng ý sử dụng, mà trong trường hợp bất kỳ sau đó được cài đặt trước thời gian hợp lý để người dùng có thời gian để quyết định đồng ý hay không.
Dù sao, chúng tôi thông báo cho bạn rằng có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa và các cookie theo hướng dẫn của trình duyệt Internet của bạn.